REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUSTOM BY MJ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Monika Jurasik, NIP: 8992882153, REGON: 386487477
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  – poprzez moduł sprzedażowy w witrynie www.monikajurasik.com,
  – w sytuacjach wyjątkowych: poprzez wiadomość prywatną na Instagramie (custombymj) lub Facebooku (Custom by Monika Jurasik)
  – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, dostępnym w zakładce „ZAMÓW KURTKĘ”
  – emailem na jeden z adresów dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację, opłacenie zamówienia całościowo lub w formie zadatku, a także w przypadku zamówienia indywidualnego potwierdzenia wyceny przedstawionej przez Sklep. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Zamówienia indywidualne potwierdzane są dodatkowo poprzez odpowiedni opis wysyłany tą samą drogą, którą były ustalane szczegóły. 
 3. Produkty oferowane w Sklepie są wykonywane w 100% ręcznie w pracowni Moniki Jurasik. Z tego względu mogą nieznacznie się różnić kolorem i składem od zdjęć pierwowzorów. Materiał, kolorystykę oraz wzór ustalamy na samym początku. Każda praca jest oryginalna i unikatowa stworzona dopiero na zamówienie.
 4. Ceny produktów wystawionych w Sklepie są wiążące i nie ma możliwości negocjacji (wyjątek stanowią kupony rabatowe oraz cykliczne akcje promocyjne), wycena zamówienia jest aktualna na moment zapytania, a ostateczna suma jest podawana do akceptacji drogą mailową lub telefoniczną po zatwierdzeniu szczegółów zamówienia i projektu.
 5. Czas realizacji zamówienia kurtki personalizowanej waha się między 2 a 3 miesiącami, czas realizacji zamówień złożonych w sklepie oraz indywidualnych może w szczególnych przypadkach ulec skróceniu lub wydłużeniu. Czas realizacji boxów to od 3 do 5 dni roboczych. Czas realizacji dekoracji oraz akcesoriów jest ustalany indywidualnie.
 6. Możliwa jest realizacja zamówień w terminie szybszym niż określony w p. 5, za dodatkową opłatą ustaloną między Sklepem a Klientem.
 7. Sklep nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówionej rzeczy, w przypadku, gdy rzecz do personalizacji została dostarczona w terminie późniejszym niż wyznaczony w korespondencji indywidualnej. W takiej sytuacji Sklep realizuje zamówienie w pierwszym możliwym wolnym terminie (ustalane indywidualnie). 
 8. Projekt do akceptacji jest wysyłany na życzenie klienta lub zgodnie z ustaleniami. Wyjątkiem są projekty, w których Klient chce oddać cały pomysł do realizacji Sklepu lub kiedy rzecz do personalizacji przychodzi ze znacznym opóźnieniem i Sklep nie jest w stanie dotrzymać terminu stworzenia wstępnego projektu oraz realizacji w terminie. W takim wypadku projekt zostaje poddany akceptacji przez Klienta po podesłaniu efektu końcowego przez Sklep. W takiej sytuacji Klientowi przysługują dodatkowe poprawki realizowane w ustalonym indywidualnie terminie. 

§3 Płatności i zadatki 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: szybkie przelewy za pomocą platformy Przelewy24.pl, tradycyjny przelew bankowy lub płatność przy odbiorze osobistym (gotówka lub BLIK).
 2. Ceny przesyłek określone są w zakładce „Wysyłka i zwroty”.
 3. Warunkiem wydania towaru jest akceptacja projektu końcowego oraz zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Z uwagi, iż zamawiane produkty są wykonywane na podstawie specyfikacji podanej przez Klienta, Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w myśl artykułu 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta. Co oznacza, że nie ma możliwości rezygnacji z indywidualnego projektu, jeśli jest już rozpoczęty. Nie ma także możliwości zwrotu personalizowanej rzeczy, o ile nie ma pomyłki w projekcie lub nie posiada ona widocznych wad wynikających z winy Sklepu.
 5. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest płatność zadatku w wysokości ustalonej w korespondencji indywidualnej.
 6. Wysłana do personalizacji rzecz jest również traktowana jako zadatek. 

§4 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Paczkomatów InPost lub Kuriera InPost lub udostępnia do odbioru osobistego w pracowni (po wcześniejszym umówieniu się).
 2. Wysyłka odbywa się po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie Sklepu.
 3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w wysyłce spowodowane brakiem danych do wysyłki lub wpłaty. Jeśli Klient wybiera opcję zapłaty po realizacji projektu indywidualnego – po jego stronie należy opłacenie projektu w terminie wskazanym jako dzień wysyłki przez Sklep. Jeśli Klient spóźni się z wpłatą lub o niej zapomni – towar będzie czekał w pracowni Sklepu do momentu uregulowania pełnej kwoty wcześniej ustalonej przez strony. 

§5 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§6 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Zabrania się kopiowania i powielania wzorów projektów.

§7 Zwroty

 1. Z uwagi, iż zamawiane produkty są wykonywane na podstawie specyfikacji podanej przez Klienta, Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w myśl artykułu 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta. Co oznacza, że nie ma możliwości rezygnacji z indywidualnego projektu, jeśli jest już rozpoczęty. Nie ma także możliwości zwrotu personalizowanej rzeczy, o ile nie ma pomyłki w projekcie lub nie posiada ona widocznych wad wynikających z winy Sklepu.

§8 Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru Klient ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 2. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru niezwłocznie po jej wykryciu.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail monikajurasik@gmail.com. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Z uwagi na rękodzielniczy i artystyczny charakter produktów, różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia wyświetlającego Klienta (proporcje, kolor itp.) oraz drobnych odstępstw w kompozycji i użytych materiałów nie mogą być podstawą do reklamacji, zwłaszcza, jeśli Klient wyraził na nie wcześniej zgodę podczas realizacji zakupu.
 4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
 5. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 6. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.